Άρθρα

 

Η ανάγκη
Καταχώρηση των ημερησίων παραγγελιών καυσίμων, συνοπτικός και αναλυτικός έλεγχος των παραγγελιών, διαχείριση των φορτώσεων και των παραδόσεων, οικονομικός προϋπολογισμός και απολογισμός παραγγελιών-παραδόσεων.

F-ORDER
Η εφαρμογή F-ORDER διαχειρίζεται την παραπάνω διαδικασία αποτελεσματικά με απόλυτη ασφάλεια. Η διαχείριση γίνεται ολοκληρωτικά από μια και μόνη οθόνη όπως: διαχείριση πελατών, καταχώρηση ημερήσιων τιμών, καταχώρηση παραγγελιών, ανάθεση παραγγελιών σε οδηγούς. Χρησιμοποιείται βάση δεδομένων στο cloud και όλες οι διαδικασίες είναι σε πραγματικό χρόνο για όλα τα τερματικά. Η εφαρμογή τρέχει σε περιβάλλον windows και αυτό μας δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε πλήθος συσκευών όπως desktops, laptops, tablets & phones.

Πελάτες
Διαχειρίση του πελατολογίου με πλήθος χρήσιμων πεδίων.

Παραγγελίες
Η παραγγελία είναι μια εύκολη και γρήγορη εργασία. Αρχικά γίνεται εύρεση του πελάτη, εμφανίζεται το υπόλοιπο (προϋποθέτει σύνδεση με την εκάστοτε εμπορική εφαρμογή), καταχωρούμε την επιθυμητή ημερομηνία και ώρα παράδοσης, τα λίτρα, την τιμή ανά λίτρο, τον τρόπο πληρωμής και την ζώνη παράδοσης. Προαιρετικά αναθέτουμε ποιος οδηγός θα την εκτελέσει, με ποια σειρά και αν είναι άμεσης προτεραιότητας. Εδώ πολύ εύκολα και γρήγορα ο χρήστης μπορεί να ελέγχει και να βλέπει την κατάσταση των παραγγελιών, αν έχουν εκτελεστεί, αν ακυρώθηκαν, τι εισπράχθηκαν κλπ και όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο!

Ανάθεση παραγγελιών
Η ανάθεση παραγγελιών σε οδηγούς αποτελεί μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία, η οποία μπορεί να γίνει είτε από την κεντρική οθόνη διαχείσης παραγγελιών είτε από την εξειδικευμένη οθόνη διαχειριστή (μέσω desktop/laptop/tablet).

Εκτύπωση δρομολογίου
Για κάθε οδηγό μπορεί να εκδίδεται λίστα με τις παραγγελίες με όλα τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για τον τελικό πελάτη, πέρα από τα στοιχεία της παραγγελίας.
Πετρέλευση
Η παράδοση των παραγγελιών γίνεται μέσω tablet ή laptop και χρήση 3G/4G σύνδεσης για την επικοινωνία με την κεντρική βάση δεδομένων. On line να ενημερώνουν το κεντρικό σύστημα με τις παραδόσεις, καθώς και να λαμβάνουν νέες παραγγελίες ή αλλαγές στις υπάρχουσες.

Προσαρμογή - ιδιαιτερότητες
Η εφαρμογή μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες κάθε επιχείρισης και να αναπτυχθούν διαδικασίες για τις ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες – απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρισης.

Εκδόσεις
Η εφαρμογή παρέχεται είτε μόνον με το διαχειριστικό των παραγγελιών, είτε με την προσθήκη των φορητών εφαρμογών για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παραγγελιών-φορτώσεων-παραδόσεων.

 

 

Ενδιάμεση εφαρμογή διαχείρισης παραστατικών Station Manager με εμπορικές εφαρμογές SingularLogic

Η ανάγκη
Στις εγκαταστάσεις πρατηρίων Station Manager όπου προϋπήρχε ήδη εγκατεστημένη η εφαρμογή EurofasmaNext, υπάρχει η ανάγκη να μπορεί το Station Manager να επικοινωνεί με το EurofasmaNext. Να μπορεί δηλαδή, να αποστέλλονται τα παραστατικά που εκδίδονται από το Station Manager προς το EurofasmaNext με την μορφή είτε τιμολογίου είτε απόδειξης λιανικής.
Έτσι με τον τρόπο αυτό θα μπορεί να ενημερώνεται αναλυτικά το EurofasmaNext με τις αντίστοιχες κινήσεις καθώς και το λογιστήριο της επιχείρησης.

SMBridge
Η ενδιάμεση εφαρμογή SMBridge αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο της ενημέρωσης με ταχύτητα, με ασφάλεια μεταφοράς των δεδομένων (χωρίς το λάθος της πληκτρολόγησης του χρήστη) και με αποτελεσματικότητα.
Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να λαμβάνει δεδομένα και από τις δύο εφαρμογές καθώς και να χρησιμοποιεί διάφορους αυτοματοποιημένους μηχανισμούς διαχείρισης των δεδομένων από και προς.
Δεν επηρεάζονται τα δεδομένα του Station Manager καθώς το SMBRidge έχει δική του βάση δεδομένων (SQLite).

smb screenshot00

Συλλογή παραστατικών
Η εφαρμογή συλλέγει παραστατικά από το Station Manager και τα εισάγει σε μία λίστα στο SMBridge, διαθέσιμα προς επεξεργασία. Οι επιλογές που έχουμε για την συλλογή των παραστατικών είναι οι παρακάτω:
- Χειροκίνητη συλλογή αποδείξεων
- Αυτόματη συλλογή μέσω χρονονοπρογραμματισμού
- Ορισμός ημερομηνιακών ορίων εύρεσης

smb screenshot01

Δημιουργία παραστατικών στο EurofasmaNext
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα επιλέγοντας μία ή περισσότερες εγγραφές να δημιουργήσει ένα ανάλογο παραστατικό στο EurofasmaNext:

  • ŸΔημιουργία τιμολογίου απευθείας ορίζοντας ως πελάτη τον επιλεγμένο πελάτη από το EurofasmaNext που ορίσαμε στις γενικές παράμετρους και ορίζοντας διάφορα στοιχεία του παραστατικού βάσει του συγκεκριμένου πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ο χρήστης θα πρέπει να επέμβει στο EurofasmaNext και στο παραστατικό και να αλλάξει την επωνυμία καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχεί επιθυμεί και τέλος να το εκδόσει.
  • ŸΔημιουργία τιμολογίου μέσω φόρμας επιλογής στοιχείων όπως Επωνυμία ή ΑΦΜ, τρόπου πληρωμής, αρ, αυτοκινήτου, παρατηρήσεις, διεύθυνση και τύπου παραστατικού. Έτσι ελαχιστοποιούνται στο ελάχιστο έως και καθόλου οι επεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο EurofasmaNext, και απλά να εκδοθεί το παραστατικό από την λίστα παραστατικών πωλήσεων του EurofasmaNext.
  • ŸΔυνατότητα ανάκλησης ενός παραστατικού που δημιουργήθηκε στο EurofasmaNext, υπό προϋποθέσεις, έτσι ώστε σε περίπτωση λάθους επιλογής να μπορεί ο χρήστης να ανακαλέσει γρήγορα και ασφαλές το παραστατικό που επέλεξε. Εδώ ελέγχεται η κατάσταση του παραστατικού στο EurofasmaNext και ανάλογα έχουμε τις αντίστοιχες επιλογές ανάκλησης.
  • ŸΔυνατότητα ενημέρωσης από το EurofasmaNext παραστατικών που δημιουργήθηκαν εξ` ολοκλήρου από τον χρήστη, χωρίς την παρέμβαση του SMBridge, έτσι ώστε να τακτοποιηθούν οι εγγραφές στο SMBridge.

smb screenshot02

Εκτυπώσεις
Οι εκτυπώσεις που διαθέτει η εφαρμογή του SMBridge είναι η συγκεντρωτική κατάταση παραστατικών και η αναλυτική κατάσταση παραστατικών. Με τις εκτυπώσεις αυτές μπορεί ο χρήστης να πάρει οικονομικά δεδομένα, πέραν του Station Manager, καθώς και να ελέγχει τις διαδικασίες μεταφοράς τους προς το EurofasmaNext.

smb screenshot03

Περιβάλλον
Η λειτουργικότητα της εφαρμογής είναι φιλική προς τον χρήστη, κοινή και διαθέσιμη σε όλα τα σημεία της εφαρμογής.

Διασύνδεση με εφαρμογές
Η εφαρμογή μπορεί να συνδεθεί και με άλλες εφαρμογές εκτός του EurofasmaNext, μιας και ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει υλοποιηθεί έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί και με άλλες εφαρμογές.

 

Εφαρμογή διαχείρισης και έκδοσης δελτίων απαλλαγής από το Φ.Π.Α. των παραστατικών των εμπορικών εφαρμογών της SingularLogic

Η ανάγκη
Οι εταιρίες που διακινούν αγαθά εκτός Ελλάδας και έχουν δικαίωμα απαλλαγής Φ.Π.Α. υπάρχει η ανάγκη διαχείρισης και έκδοσης ειδικών διπλότυπων δελτίων απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
Η διαχείριση των ποσών ορίων, τα μεταφερόμενα ποσά και γενικότερα το κύκλωμα διαχείρισης της απαλλαγής απαιτεί μεγάλο χρόνο καταχώρησης όπως επίσης μεγάλη προσοχή στη επεξεργασία των ποσών των απαλλαγών.

XDOC
Η εφαρμογή XDOC αναλαμβάνει αυτό τον ρόλο της διαχείρισης αυτού του κυκλώματος με ταχύτητα, με ασφάλεια υπολογισμού των δεδομένων (χωρίς το λάθος της πληκτρολόγησης του χρήστη) και με αποτελεσματικότητα.
Η εφαρμογή συλλέγει τα δεδομένα από την εμπορική εφαρμογή και εκδίδει τα ειδικά δελτία απαλλαγής Φ.Π.Α.
Δεν επηρεάζονται τα δεδομένα του της εμπορικής εφαρμογής, καθώς το XDOC έχει δική του βάση δεδομένων (SQLite).

xdoc mainform


Οικονομική χρήση και αθροιστές
Το XDOC διαχειρίζεται τους αθροιστές ανά οικονομική χρήση.

Συλλογή παραστατικών
Η εφαρμογή συλλέγει παραστατικά από την εμπορική εφαρμογή και τα εισάγει σε μία λίστα στο XDOC, διαθέσιμα προς επεξεργασία. Οι επιλογές που έχουμε για την συλλογή των παραστατικών είναι οι παρακάτω:
- Χειροκίνητη συλλογή των παραστατικών
- ŸΟρισμός ημερομηνιακών ορίων εύρεσης

xdoc list

Μετασχηματισμός
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα επιλέγοντας μία εγγραφή να την μετασχηματίσει σε «Ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής ΦΠΑ» υπολογίζοντας έτσι όλα τα επιμέρους ποσά καθώς και να ενημερώσει τους αθροιστές χρήσης.

Έκδοση
Ο χρήστης επιλέγει ένα παραστατικό που έχει μετασχηματισθεί για να το εκδόσει, έχοντας την δυνατότητα είτε να το κάνει πρώτα προβολή στην οθόνη και στη συνέχεια να το εκδόσει αν επιθυμεί, είτε να το εκδόσει απ`ευθείας.

 

xdoc diplotypo new

Ακύρωση μετασχηματισμού
Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να ακυρώσει ένα μετασχηματισμό.

Εκτυπώσεις
Οι εκτυπώσεις που διαθέτει η εφαρμογή του XDOC είναι η «Ειδική συγκεντρωτική κατάσταση για τις απαλλασόμενες συναλλαγές» που απαιτείται για την εφορία καθώς και η «Αναλυτική κατάσταση για τις απαλλασόμενες συναλλαγές» για λόγους ελέγχου.

xdoc 03

Περιβάλλον
Η λειτουργικότητα της εφαρμογής είναι φιλική προς τον χρήστη, κοινή και διαθέσιμη σε όλα τα σημεία της εφαρμογής.

Διασύνδεση με εφαρμογές
Η εφαρμογή έχει υλοποιηθεί για διασύνδεση για τα Galaxy ERP & EurofasmaNext της SingularLogic. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής έχει υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να συνδεθεί και με άλλες εμπορικές εφαρμογές εκτός της SingularLogic.

Πώς καλύπτουν οι εφαρμογές μας τις αλλαγές ψηφιακής σήμανσης & αποστολής στη ΓΓΠΣ ;

ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)

Οι εφαρμογές μας επιτρέπουν πλήρη άνεση και ελευθερία σε μεταβολές που μπορεί να προκύπτουν από τη καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης (παραστατικά, τρόπος εκτύπωσής τους, νομίσματα κλπ) χωρίς καμία παρέμβαση στους μηχανισμούς σήμανσης για κάθε καθημερινή τροποποίηση και χωρίς επανεκπαιδεύσεις.  

Συγκεκριμένα, μέσω των εφαρμογών μας τα υποχρεωτικά δεδομένα της ΓΓΠΣ (Παρ. Α, ΠΟΛ 1221/31.12.2013), οργανώνονται αμέσως, ως εξής:

  • Αντιστοιχίζονται οι τύποι παραστατικών που χρησιμοποιούνται ήδη  με τους πίνακες παραστατικών που απαιτεί η ΓΓΠΣ
  • Αντιστοιχίζονται τα νομίσματα που χρησιμοποιούνται ήδη, με τους πίνακες νομισμάτων που απαιτεί η ΓΓΠΣ
  • Καταχωρούνται οι κωδικοί και το κείμενο των άρθρων απαλλαγής ΦΠΑ από έτοιμο πίνακα των εφαρμογών SingularLogic.

Εξαιρετικά κρίσιμο : oι εφαρμογές μας, επιπρόσθετα, εξασφαλίζουν σωστό υπολογισμό και διαχείριση των Ειδικών Ακυρωτικών Στοιχείων, εξαλείφοντας τελείως την πολυπλοκότητα και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με χρήση μηχανισμών σήμανσης Τύπου Α (οι οποίοι δεν έχουν άμεση επικοινωνία με τις εφαρμογές).

Ταμειακή ή μηχανογράφηση ;
ΚΦΑΣ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών)

Ο προβληματισμός αυτός είναι έντονος  για τις επαγγελματικές ομάδες στις οποίες καταργήθηκαν τα πρόσθετα βιβλία και υποχρεώνονται πλέον να εκδίδουν φορολογικά στοιχεία με σήμανση (Απόδειξη Λιανικής Πώλησης (ΑΛΠ) ή/και Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ). Ενδεικτικά αναφέρουμε : παραϊατρικά, συνεργεία, παιδικοί σταθμοί, ωδεία, κλπ.

Η απάντηση δόθηκε έμμεσα από το Υπουργείο Οικονομικών σε ερώτηση που κατέθεσε Σύλλογος Συνεργείων αυτοκινήτων:

  • Η χρήση ταμειακών μηχανών είναι ανεπαρκής για την κάλυψη των αναγκών και προϋποθέτει την ταυτόχρονη χειρόγραφη συμπλήρωση  εντύπων, προκειμένου η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών να είναι σύννομη.
  • Η ενδεδειγμένη λύση είναι η μηχανογραφική
Λύσεις

Εμπορική Διαχείρηση
Λογιστική Διαχείρηση
Πετρέλαιο Θέρμανσης
Διασύνδεση Station Manager
Δελτία Απαλλαγής ΦΠΑ
Διαχείριση Συνεταιρισμών
Διαχείριση Πελατών (CRM)
Μισθοδοσία
Ξενοδοχειακά
Φορητή Τιμολόγηση
Λύσεις Κατά Παραγγελία
Ιστοσελίδες - Web Hosting
Vodafone Για Επιχειρήσεις

Υπηρεσίες

Εγκατάσταση Εφαρμογών
Παροχή Υπηρεσιών
Service
Δίκτυα


Επικοινωνία

25ης Μαρτίου 37
Βέροια
ΤΚ 591 31

Τ   2331076333
F   2331076334
W  www.pnp-solutions.eu
E   info@pnp-solutions.eu
S   support@pnp-solutions.eu

© 2010-2019 PNP Solutions All Rights Reserved
..:: www.pnp-solutions.eu ::..

Cookies Policy & Eιδοποίηση Aσφάλειας Δεδομένων. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk